Препоручујемо…

Акредитовани програм стручног усавршавања
Преиспитај себе, унапреди наставу

Каталошки број: 549
Област: општа питања наставе

Компетенција: компетенције за поучавање и учење

Приоритетна област:

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Циљ: Развијање капацитета наставника да циљано и континуирано преиспитују свој рад и уверења о учењу и настави, да уче из сопственог искуства и размењују стечена искуства са колегама.

Настава је изразито комплексна, динамична и често непредвидива, наставници често морају да преиспитују свој рад и његове ефекте. Преиспитивање није одувек било препознато као део професионалне улоге наставника и самим тим, није било систематско.
Кроз радионичарски рад на семинару „Преиспитај себе, унапреди наставу” откривамо шта се подразумева под термином рефлексивне праксе, њеним значајем и позитивним ефектима, поступцима преиспитивања, изазовима са којима се суочавамо када преиспитивање уведемо у свој рад.
„Ако увек радиш онако како си радио, резултат ће увек бити онакав какав је био”.

Реализатори семинара:

Ненад Миладиновић, доктор филолошких наука
Биљана Вуловић, професор разредне наставе