Примери из праксе

У почетку беше реч
-радионица за родитеље-

Радионица „У почетку беше реч” намењена је родитељима ученика од 1. до 4. разреда. Основна идеја радионице је настала са циљем унапређивања знања о важности изговорених речи у свакодневној комуникацији са децом као и схватање важности улоге родитеља на психолошки развој деце, усвајањем нових модела и образаца понашања. Реализована је са родитељима ученика трећег разреда у две различите школе. Радионицу је похађало четрдесет девет родитеља. Време трајања радионице је шездесет минута.

 

Очекивани ефекти радионице су били да родитељи схвате важност подршке у постизању успеха њихове деце. Кроз реализацију планираних активности родитељи су сагледавали досадашњи начин комуникације и уочавали утицај присутне емоције како на лична постигнућа тако и на постигнућа њихове деце. Било нам је важно да родитељи искажу своја осећања и оспособе се да препознају емоције њихове деце као и начине каналисања истих. Задатак радионице је био да родитељи уоче важност сваке изговорене речи на психолошко и физичко стање њихове деце.

 

Као аутори радионице уочили смо недовољну информисаност родитеља о последицама изговорених речи и њиховог утицаја на психолошки развој детета, као и о последицама до којих неадекватна комуникација доводи. Реализацијом активности које су за циљ имале буђење свести родитеља постигли смо задовољавајуће ефекте.

 

У уводном делу радионице родитељи су одгледали филм „Моћ речи” који има веома јаку емотивну поруку о важности односа родитеља према детету као и утицаја речи на комплетан живот детета. Идеја активности је буђење емоције и стварање осећаја личне родитељске одговорности.

Активност 1.
Родитељи добијају задатак да на стикеру напишу тренутно присутну емоцију након одгледаног филма. Анализирају се одговори као и последице поступка мајке на даљи ток живота Едисона.

У главном делу радионице родитељи су радили у две групе.

Активност 2.
Задатак за прву групу је био да напишу последње две реченице које су упутили својој деци у стању љутње. Друга група је имала задатак да напише две реченице које су упутили својој деци у стању среће. Анализом одговора важно је подстицати родитеље на размену искуства и ставова.
Кроз ову активност је значајно да родитељи преиспитају начин на који се обраћају деци у свакодневној комуникацији и оживе осећања која код деце таквим речима могу да изазову.

Активност 3.
Задатак за родитеље је да се сете једне реченице коју им је неко упутио, а да су се у том тренутку осетили лоше (Родитељима се постављају питања: Да ли вам је било лако да се сетите реченица? Да ли мислите да се људи односе лежерно према речима?).

Активност 4.
Родитељи на стикере пишу поруке из детињства које су обележиле даљи ток њиховог живота.

Иако у захтеву задатка није наведено да ли се пишу позитивне или негативне поруке, сви учесници су написали непожељне поруке. Као последицу тога су навели углавном лоше изборе партнера и занимања, што је довело до стварања осећаја несигурности и нарушене слике о себи. Циљ ове активности је био је да учесници, према тренутним емоцијама процене, које су им поруке у датом тренутку доминантне у подсвести. Важно је доћи до тога колико су те, наизглед безазлене поруке, утицале на њихове животе и колико је важно да воде рачуна које поруке шаљу својој деци.

Активност  5.

Родитељима се читају речи великих мислилаца и народне пословице (Реч је најмоћније оружје које које као људско биће поседујемо; Речи улазе у наш ум и мењају наша веровања; Лепа реч и гвоздена врата отвара и др.)

Активност 6.
Реализатор чита текст Оца Тадеја о мајци која је изгубила дете.

Активност 7.
Циљ ове активности је схватање важности утицаја речи на човеково тело. Реализатор изводи вежбу са родитељем. Родитељ треба да зажмури и подигне јeдну руку (одручи). Први задатак је да замисли себе у тренутку када је био најнеуспешнији у животу док реализатор покушава да му спусти руку. Затим понављамо вежбу само са присутношћу емоције када је био најуспешнији у животу. Оно до чега долазимо је да у присутности емоције успеха руку учесника готово да не можемо спустити. Тиме се шаље јасна порука родитељима о могућности слабљења личности детета како емотивног, тако и физичког када га уместо храбрења затрпавамо исхитреним речима омаловажавања.

Активност 8.
Завршна активност за родитеље „Израда дрвета лепих речи”. Учесници на стикере пишу што више лепих речи које ће у наредном периоду чешће говорити свом детету а волели би да су их чешће слушали у свом одрастању.

Предлози упућени родитељима су:

  • Један дан обратите пажњу на сопствени говор и говор других људи;
  • Сваког дана изговорите вашем детету лепе и подстицајне реченице и улепшајте му ТРЕНУТНО ДАН, А ДУГОРОЧНО ЖИВОТ;
  • Речи не одузимају пуно времена, не коштају ништа, а ипак са њима можемо значајно унапредити живот нашег детета, наш властити живот и живот људи у нашем окружењу.

Аутори:
Санела Крстић, педагошки саветник
Љиља Иконић, учитељица
Маја Младеновић, професор биологије

Санела Крстић, дипломирани мастер учитељ, са звањем педагошког саветника. Рођена 26.12.1983. године у Ваљеву. Године 2008. завршила основне и мастер студије на Учитељском факултету Универзитета у Београду. Запослена у ОШ „Сава Керковић” у Љигу, са 12 година радног искуства у настави. Аутор и реализатор три акредитоване обуке од стране МПНТР-а, са преко 80 реализација. Називи обука су: „Учење у амбијенту је најпродуктивније на свету”, „Од пројектне наставе ка ученичком предузетништву” и „Уметност васпитања”. Ментор и реализатор програма од јавног интереса „Развој међупредметних компетенција” и аутор преко педесет стручних и истраживачких радова. Рецезент је пет уџбеника и приручника. Спољни сарадник ЗУОВ-а за припрему специфичних програма обуке наставника свих обавезних предмета у основним и средњим школама.

Љиљана Иконић, наставник разредне наставе. Рођена 29.4.1968. године у Шапцу. Педагошку академију завршила 1989. године у Шапцу. Запослена у ОШ „Сава Керковић” у Љигу, са 30 година радног искуства. Ентузијаста и аутор великог броја радионица за родитеље. Сарадња на нивоу установе и локалне заједнице је изродила велики број пројеката који су награђивани на смотрама ставралаштва учитеља.

Маја Младеновић, професор биологије. Рођена 23.12.1978. године у Београду. 2003. године завршила Биолошки факултет Универзитета у Београду. Запослена у ОШ „Десанка Максимовић” у Ваљеву. Ужива у раду са децом и труди се да прати њихова интересовања. Свакодневно усавршава своје компетенције учења и подучавања које су предуслов успех и задовољства.