Примери из праксе

Different. Still the Same.
Различити, а тако исти.

Different. Still the Same, назив је радионице која обухвата два школска часа у другом разреду средње школе. Циљ ове радионице је промовисање хуманих вредности првенствено пријатељства, емпатије, разумевања, међусобног поштовања, уважавања и толеранције. При одабиру активности, аутор радионице се водио идејом да је различитост веома важна, јер различитост даје нашем друштву, култури првенствено, ону дозу јединственог, инспиративног, креативног, напредног, која не само што улепшава наш свет, већ га чини и бољим, пријатнијим местом за живот.
На почетку радионице, ученици раде индивидуално и на вођен, врло контролисан начин, следећи упутства наставника, пишу песму о себи. Тако се на један посебан и врло креативан начин представљају осталим учесницима.

Циљ следеће активности је развијање усменог изражавања, подстицање ученика да што боље упознају једни друге, али и размисле о сличностима и разликама које постоје међу људима. Ученици раде по троје у групама и имају десетак минута да разговарају о себи и својим интересовањима. Ученици се подстичу да говоре о школи, породици, пријатељима, слободном времену, стварима које воле или не воле… Након тога, наставник свакој групи даје припремљени модел Веновог дијаграма и ученици морају да:

− Пронађу најмање три заједничке црте или карактеристике и упишу их у пресек сва три круга;
− Пронађу заједничке црте или карактеристике које деле са још једним чланом групе и упишу их у одговарајући пресек дијаграма;
− Установе неколико чињеница које су јединствене за сваког од њих понаособ, па и њих унесу у овај графички приказ.
Као завршну активност, један од чланова групе реферише о томе шта су сазнали једни о другима. У току њиховог излагања, наставник подстиче конверзацију постављајући питања која истичу различитост као нешто позитивно, занимљиво и прихватљиво.

Постер пре…

…и после декорације.

Модел песме: Један од радова ученика

Завршна активност је песма „Free Your Mind” у извођењу групе En Vogue која управо говори о различитости, стереотипима и прихватању различитости. Ученицима се поделе папири са једним редом из песме и они стану насупрот ученицима који немају листове са речима. Док слушају песму, ученици који немају речи песама имају задатак да распореде „ученике” који држе папире са речима и на тај начин „напишу” речи песме коју чују. На крају ученици коментаришу текст песме и имају могућност да је чују још једном и још једном… А могу и да запевају и заплешу.

Биљана Пиповић, професор енглеског језика
Гимназија „Стеван Јаковљевић”, Власотинце