Примери из праксе

„Папир, камен, маказе”

ПРЕДЛОГ ПРИПРЕМЕ ЗА РАДИОНИЦУ

Наставник

Соња Суботић, психолог, водитељ радионице „Папир, камен, маказе”

Миланка Берковић, професор разредне наставе, водитељ радионице „Млади песнициˮ

Назив радионице

Песма на дар, прављење поклон (popup) честитке

Избор теме радионице

Истраживали смо са ученицима шта све може бити поклон. Дошли смо до закључка да је то поклон-честитка која има лични печат даваоца и ручно је направљеназа посебну прилику. Она представља креативан рад појединца, пара или групе који се једноставно организује уз мининална средства.

Врста радионице

Корелација две радионице „Млади песнициˮ и
„Папир, камен, маказеˮ (међупредметна радионица)

Време реализације

У току школске године по избору ученика и уочи важних датума: поклон за рођендан, освојено место на такмичењу, нови члан одељења, државни и верски празници, хуманитарне акције, Дан школе и сл.

Школа (може и више школа у сарадњи)

Основна школа „Филип Вишњићˮ

Школа (може и више школа у сарадњи)

Основна школа „Филип Вишњићˮ

Организација радионице

На нивоу школе.

Циљ

Оспособљавање ученика да према одређеном догађају

Исходи

Ученик ће бити у стању да:

 • одабере стихове у складу са одговарајућим догађајем;
 • направи честитку од украса према одабраним стиховима;
 • напише стихове на задату тему;
 • користи материјал и прибор на безбедан и одговоран начин;
 • изразиодабраним материјалом и техникама своје замисли;
 • сарађује у групи на заједничком задатку и

процени свој допринос у раду групе, процени рад своје групе и других група

Облици рада

Тимски рад

Коришћене методе и модели рада

Дијалошка, показивачка, проблемска

Материјали

Песме, папир у боји, картон, колаж-папир, сличице из часописа, фломастери, шљокице, лепак, вуница, дугмад, тканина, маказе…

Ресурси (експерти, локације)

Песме другара из Песничке радионице „Млади песнициˮ

Коришћени извори

Збирке песама чланова песничке радионице: „Зрнца песништваˮ, „Земља маштеˮ.

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

АКТИВНОСТИ НАСТАВНИКА
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

Наставник упућује ученике да одреде коме је намењен поклон/изненађење, да поведу рачуна о томе којим поводом поклањају честитку како би написали или одабрали одговарајуће стихове.

Ученици прате упутства наставника. Читају песме, анализирају их у групи, бирају одговарајућу песму/песме.

Ако нису пронашли одговарајуће стихове, пишу их чланови песничке радионице док остали чланови праве честитку.

Наставник упућује ученике да одреде коме је намењен поклон/изненађење, да поведу рачуна о томе којим поводом поклањају честитку како би написали или одабрали одговарајуће стихове.

Ученици прате упутства наставника. Читају песме, анализирају их у групи, бирају одговарајућу песму/песме.

Ако нису пронашли одговарајуће стихове, пишу их чланови песничке радионице док остали чланови праве честитку.

Формира групе.

Формирају групе тако да је у свакој групи по један или два члана песничке радионице.

Формира групе.

Формирају групе тако да је у свакој групи по један или два члана песничке радионице.

Најављује да на основу одабране песме (теме) бирају материјал којим ће украсити честитку, као и прибор који ће им у томе помоћи. Скреће им пажњу да бирају мотиве за украшавање у складу са разумевањем стихова и прилагођавају самом поводу/ намени честитке.

Бирају материјал, као нпр. картон, тканину, папир у боји, шљокице, вуницу, дугмад, листове из блока за сликање, изабране фотографије или илустрације из часописа.

Бирају прибор, као нпр. бојице, фломастере, маказе и лепак.

Најављује да на основу одабране песме (теме) бирају материјал којим ће украсити честитку, као и прибор који ће им у томе помоћи. Скреће им пажњу да бирају мотиве за украшавање у складу са разумевањем стихова и прилагођавају самом поводу/ намени честитке.

Бирају материјал, као нпр. картон, тканину, папир у боји, шљокице, вуницу, дугмад, листове из блока за сликање, изабране фотографије или илустрације из часописа.

Бирају прибор, као нпр. бојице, фломастере, маказе и лепак.

Наставник подсећа ученике да направе поделу задужења по групама (оптимално   4 члана).

Користе материјал и прибор у складу са инструкцијама и стварају.

Наставник подсећа ученике да направе поделу задужења по групама (оптимално   4 члана).

Користе материјал и прибор у складу са инструкцијама и стварају.

Сугерише им да заједнички прочитају песму, скицирају визуелно решење честитке, препишу песму, боје мотиве, секу и лепе обојене мотиве и сличне радње у току израде честитке.

Ученици су поделили  задатке између себе:

 • на картону скицира и сече квадрат који се подиже ка унутрашњој страни на који ће залепити написану песму;
 • одабрану песму преписује на танки картон у боји (песма може и да се одштампа);
 • цртају и боје мотиве из песме;
 • секу нацртане и обојене мотиве, а затим их лепе на унутрашњи део честитке (сходно скицираној идеји);
 • на првој страни честитке лепи картон исте боје, како би се прекрила рупа и добило лице честитке.
 • на лицу честитке пишу или лепе наслов Песма на дар, и украшавају по жељи;
 • на избочени део у унутрашњости честитке, лепе песму.

Сугерише им да заједнички прочитају песму, скицирају визуелно решење честитке, препишу песму, боје мотиве, секу и лепе обојене мотиве и сличне радње у току израде честитке.

Ученици су поделили  задатке између себе:

 • на картону скицира и сече квадрат који се подиже ка унутрашњој страни на који ће залепити написану песму;
 • одабрану песму преписује на танки картон у боји (песма може и да се одштампа);
 • цртају и боје мотиве из песме;
 • секу нацртане и обојене мотиве, а затим их лепе на унутрашњи део честитке (сходно скицираној идеји);
 • на првој страни честитке лепи картон исте боје, како би се прекрила рупа и добило лице честитке.
 • на лицу честитке пишу или лепе наслов Песма на дар, и украшавају по жељи;
 • на избочени део у унутрашњости честитке, лепе песму.

Прати завршни део у изради честитки.

 

Излаже честитке испред учесника како би их сви видели, започиње заједничку анализу рада, похваљује их.

Слуша закључке ученика.

Проверавају да ли када отворе честитку  искочи/истакне се песма у први план.

Ученици су, након краћег договарања, закључили да је честитка спремна и да је могу поклонити драгој особи.

Учествују у заједничкој анализи.

Прати завршни део у изради честитки.

 

Излаже честитке испред учесника како би их сви видели, започиње заједничку анализу рада, похваљује их.

Слуша закључке ученика.

Проверавају да ли када отворе честитку  искочи/истакне се песма у први план.

Ученици су, након краћег договарања, закључили да је честитка спремна и да је могу поклонити драгој особи.

Учествују у заједничкој анализи.

ЕВАЛУАЦИЈА И РЕФЛЕКСИЈА

Евалуација обухвата процену:

 • активности ученика (ученици су показали висок степен мотивисаности и задовољства за свој лични доприносу процесу стварања као и самопоуздања у будућој самосталној примени овог начина прављења честитке)
 • сарадње и тимског рада ученика (ученици су сарађивали у процесу стварања и радили као тим кроз поделу активности ка заједничком циљу)
 • знања и вештина (планираних исхода) које је требало да ученици стекну током реализације радионице (ученици су били мисаоно и стваралачки ангажовани, повезивали су доживљај песме са креативним давањем употребне вредности предметима користећи различите материјале, сарадња и дељење стваралачког процеса било је у сврху стварања новог предмета). Исходи су остварени.
 • продукта/продуката радионице (честитке су биле предмет вредновања свих учесника радионице)
 • презентације/промоција радионице(фотографије са радионице ставили смо на пано „Песничке радионице“ у холу школе и на сајт школе)

 

Рефлексија о радионици:

 • Рефлексија учитеља

Реализација радионице је успешно завршена уз помоћ планираних активности на основу индивидуалних потреба сваког ученика и њиховог креативног рада из претходног периода у обе радионице.

Закључујемо да ученици воле тимски рад и да их планиране теме покрећу и мотивишу на креативност и нове идеје.

 • Рефлексија ученика

Шта је било посебно добро током ове радионице?

На које потешкоће сте наишли приликом реализације радионице?

Да ли сте остварили планирани циљ? На основу чега то закључујето?

Шта бисте другачије урадили?

У форми кратких и јасних одговора дају повратну информацију о првим утисцима на крају радионице.

Ученици износе своје мишљење без дискусије.

Посебно анализирају организацију рада у групи и бележе евентуалне недостатке које треба да избегну у следећој радионици.

 • Рефлексија осталих учесника

Прављење поклон-честитке  од стране других ученика користећи кораке рада са сајта или паноа у школи.

Соња Суботић
Миланка Берковић