Препоручујемо…

Акредитовани програм стручног усавршавања

Meђупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Каталошки број 480

Област: Општа питања наставе

Компетенција: К2 – компетенције за поучавање и учење

Приоритетна област: П3 – Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Циљ: Јачање професионалних компетенција наставника за примену међупредметног приступа настави и учењу ради развијања међупредметних компетенција и изградње знања која превазилазе границе предмета
Ново време, нове потребе! На који начин се мењају потребе ученика и на које начине им можемо изаћи у сусрет? Који је смисао школског учења? С којим компетенцијама ученици треба да изађу из школе?
На овом семинару бавимо се исходима учења као основом за планирање и реализацију наставе и учења. Научићете које приступе можете користити како бисте повезали и интегрисали знања из различитих предмета у смислену целину и омогућили ученицима активно учење о одређеној појави из различитих перспектива.

 

Реализатори семинара:

Биљана Стојановић, мастер образовних политика, Центар за образовне политике; Марина Остојић, дипломирани педагог, Љиљана Левков, доктор наука; Јасминка Марковић, мастер образовних политика, Центар за образовне политике.

Више информација о овом семинару можете пронаћи на: