Препоручујемо

„Од самог почетка најбоља је тетка”

Протекле школске 2022/23. године у фебруару месецу, учитељице Данијела Стефановић из ОШ „Вук Караџић”, Житковац и Љиљана Андрић из ОШ „Миливоје Боровић”, Мачкат, започеле су са пројектним циклусом „Породица и фамилијарне вредности као темељ васпитања”. Његова суштина је повезивање васпитача, учитеља и ученика широм региона кроз размену идеја и креативно одрађених пројектних активности. Задаци су смислено веома широко постављени, тако да ученици узраста од 6 до 13 година могу да их раде на својствен начин и у складу са својим могућностима, као и уз договор са учитељима и васпитачима.
Циљ пројекта je неговање породичних вредности, развијање емпатије, љубави према члановима уже и шире породице, указивање поштовања и њихово укључивање у пројектне активности; размена креативних идеја, искустава, рукотворина, практичних радова, анегдота, фотографија везаних за тему, а из различитих крајева / земаља региона.
Од ове школске године реализацију пројекта подржава удружење Klett друштво за развој образовања.
Први пројекат био је посвећен бакама и звао се „Богата је кућа свака уз рецепте својих бака”. Имао је два задатка: активност са бакама и честитке за баке. Учествовало је око 650 васпитача и наставника из региона (Србија, Северна Македонија, Хрватска, Република Српска, Босна и Херцеговина…) и више од 1500 предшколаца и ђака узраста од 6 до 13 година. Учесници су као доказ о учешћу добили потврде – БАКИНИЦЕ.
Други пројекат почео је 8.3.2024. године под називом „Од самог почетка најбоља је тетка”. Пројекат обухвата дане од 8.3. до 15.4.2024. када се организује сусрет и интервју са тетком (уколико је то изводљиво у школи). Други задатак је активност коју деца изводе са својим теткама код куће или у школи (Научила ме моја тетка). Трећи задатак нам показује да је захвалност веома важна и тада деца праве поклон, активност се назива „Тетки од срца”. Читав пројекат траје од 8.3.2024. до 14.06.2024. године.
Радост дружења и размене идеја из учионица је неизмерна, а осим ентузијазма који показују и креативности своје и својих ђака, учитељи ће у априлу 2024. године имати прилику да присуствују и акредитованом вебинару под истим називом.
 Информације о пројекту и реализованим активностима су на Фејсбук групи, придружите се Фамилијарне вредности / Familijarne vrednosti
Facebook
Twitter
LinkedIn