1/2023 Препоручујемо

 

 

Акредитовани програм стручног усавршавања
Школски часопис као инструмент за јачања васпитне улоге школе и етоса

Каталошки број програма: 215

Област: васпитни рад

Компетенција: Компетенција наставника за комуникацију и сарадњу

Приоритетна област: Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву .

Циљ: Пружање подршке наставницима и школама за унапређивање васпитне улоге и етоса путем креирања школског часописа и развијања вештина и ставова ученика, а ради оспособљавања за живот и рад у савременом друштву.

Ново време, нове потребе. На овом семинару бавимо се  улогом и значајем школског часописа, педагошким значајем школског часописа за јачање васпитне улоге и етоса школе,  развијањем вештина ученика неопходних за 21. век.

Реализатори:

Биљана Вуловић

учитељица

Основна школа „Свети Сава“, Баре

 

 

Маша Ђуришић

доктор дефектолошких наука

Висока школа социјалног рада

Београд

Бојана Тубић

професор српског језика и књижевности

Основна школа „Драгиша Луковић – Шпанац“

Крагујевац

 

 Мирјана Пајић

магистар педагошких наука

Klett друштво за развој образовања

Београд

Да више сазнате о семинару кликните на линк:

https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1051