Препоручујемо

Приручник „Креативне идеје за наставу српског језика и књижевностиˮ

Приручник „Креативне идеје за наставу српског језика и књижевностиˮ прво је ауторско дело Бојане Ракоњац, професора српског језика и књижевности, које је 2021. године објављено у издању Кретивног центра. Намењен је наставницима српског језика и књижевности у старијим разредима основне школе, али идеје и инспирацију у овоме приручнику могу пронаћи и наставници који раде у млађим разредима, као и они који раде у средњој школи.

Колико пута вам се десило да сте ушли у учионицу и да вас је дочекало питање можемо ли данас да се играмо? Овим питањем приручник започиње. Предлози за реализацију часова дати у овом приручнику показаће вам како да ваш одговор много чешће него иначе може да гласи: Наравно! Зашто да не? У самој настави игра може да има више функција. Групне игре са одређеним утврђеним правилима уче поштовању других, уважавању туђих мишљења и идеја, док едукативне игре подстичу код ученика мотивациону активност… Начин рада, који је у највећој мери препоручен у овом приручнику, заснива се између осталог на игри.

У приручнику је дат низ примера реализације наставних јединица из српског језика и књижевности, а подељен је на четири дела.

Први део се односи на активности играња различитих улога на часовима граматике и књижевности. Ученици се стављају у различите контексте. Они су лекари који носе рукавице, маске и мантиле и тако опремљени лече језик, детективи са идентификационим картицама који на ограђеном месту злочина решавају загонетни нестанак лектире из школске библиотеке и при том решавају задатке из граматике или књижевности. Они могу да учествују у додели награде Оскар или да проведу дан на острву са Робинсоном Крусоом. Ово је само део приказаних примера, могућности су бројне и ограничене само маштом наставника.

Други део приручника посвећен је развоју критичког мишљења. Понуђене су технике које подспешују развој критичког мишљења, а затим су и пропраћене конкретним примерима реализације часова.

Трећи део је окренут креативном приступу обраде лектире. Познато је да проучавање књижевног дела почиње добром припремом ученика и зато је понуђено више примера како мотивисати ученике за читање одређеног дела. Дата су и могућа решења за приказ и анализу лектире, као и идеје за креативан приступ анализи ликова на самом крају поглавља.

Четврти део приручника осмишљен је да задовољи потребе организације часа, групног рада, евалуације и самоевалуације уз добијање повратне информације.

Све активности су настале са циљем да буду занимљиве и привлачне ученицима, да подстичу њихову природну знатижељу и мотивацију, као и да испуне њихову потребу да буду активно укључени у решавање задатака који су подстицајни и изазовни. Наведени примери могу послужити наставницима да обогате свој свакодневни рад у школи, а уједно и као извор идеја које могу да модификују сопственом креативношћу и прилагоде својим потребама рада.

Бојана Ракоњац је рођена 10.9.1984. у Крагујевцу. Завршила је Другу крагујевачку гимназију и Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу. Радила је десет година у ОШ „Ђорђе Симеоновићˮ у Подгорцу и ОШ „9. српска бригадаˮ у Бољевцу као наставник српског језика и књижевности, а тренутно ради као наставник Српске допунске школе у Немачкој (Франкфурт).

Посебна сфера њеног интересовања је методика наставе па је своју љубав према настави и искуство са часова преточила у приручник „Креативне идеје за наставу српског језика и књижевностиˮ који је 2021. године изашао у издању Креативног центра.

Добитница је више награда. Између осталих и награда Друштва за српски језик и књижевност, као и Филозофског факултета у Нишу за најбоље методичке припреме за час, награде у оквиру конкурса Дигитални час, а њени радови уврштени су и у примере добре праксе у различитим зборницима (Сазнали на семинару – применили у пракси, Час за углед, Покренимо се…).

Ауторка и коауторка је пројеката и реализатор радионица из области креативног наставничког стваралаштва.