Препоручујемо…

Акредитовани програм стручног усавршавања Ваннаставне активности – огледало школе

Каталошки број 417
Област: П 4 општа питања наставе
Компетенција: К2 – компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
Циљ: Унапређивање компетенција полазника у области ваннаставних активности, комуникације и сарадње са ученицима и родитељима, за примену стечених и стицање нових знања.

Помозите ученицима да се у што већем броју укључе у ваннаставне активности, јер је то изузетно креативан начин за стицање нових знања. Развијаће стваралачко и критичко мишљење, креативност, оригиналност, тимски рад, истраживачки и предузетнички дух. Ангажовањем ученика у оквиру ваннастваних активности обезбедићете да они желе да слободно време проведу у школи. На квалитетан начин ће испунити слободно време што ће допринети повећању интересовања и за редовну наставу и побољшање општег успеха ученика.
На овом семинару ћете имати могућности да стекнете нова знања из области компетенција за поучавање и учење; да овладате радионичарским радом; упознате рад новинарске секције на иновативан начин, кроз пројекат Ђак репортер; да напишете вест, извештај, интервју, репортажу или направите видео-прилог; израдите свој електронски часопис; упознате мануелне вештине кроз сајмове, изложбе и ученичке задруге; проникнете у нова законска акта.

Реализатори семинара:
Биљана Вуловић, професор разредне наставе, Основна школа „Свети Сава”, Топоница; Весна Анђелковић, професор техничког образовања, Oсновна школа „Драгиша Луковић Шпанац”, Крагујевац; Невена Миловановић, професор енглеског језика, Основна школа „Драгиша Луковић Шпанац”, Крагујевац

Више информација о овом семинару можете пронаћи на: