Препоручујемо…

Акредитовани програм стручног усавршавања

Чаробни свет музике –
обука учитеља за рад са одељењским
хором

Акредитовани програм стручног усавршавања

Чаробни свет музике –
обука учитеља за рад са одељењским
хором

Каталошки број: 967

Област: Уметности

Компетенција: К1 компетенције за уже стручну област

Приоритетна област: П3 Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Циљ: Осавремењaвање и унапређивање професионалних компетенција наставника за рад са одељењским хором од I до IV разреда основне школе

Дођите да певамо заједно! Вођени диригентском палицом водитеља семинара побољшаћете своје вокалне способности и научити како да са већим разумевањем, прецизношћу и креативношћу изводите вокалну музику предвиђену Наставним програмом.

Научићете и како да овај процес примените у раду са својим ученицима. Сви сте добродошли да стечена знања заједно применимо и обогатимо кроз пројекат „Певајмо сви”. Учините да одељењски хорови и певање постану део свакодневнице у културном животу ваших средина.

Реализатори семинара:

Гордана Илић, доктор наука, Музичка школа „Јосиф Маринковић”, Београд; Биљана Јеремић, доктор методике наставе, Педагошки факултет, Висока школа струковних студија за образовање; Милица Павловић, дипломирани теоретичар уметности, ОШ „Ђорђе Натошевић”, Нови Сад; Дубравка Томић, доктор наука о драмским уметностима, ОШ „Лаза Костић”, Београд; Снежана Радивојша, мастер учитељ, ОШ „Ђуро Стругар”, Београд

Више информација о овом семинару можете пронаћи на: