Препоручујемо…

Акредитовани програм стручног усавршавања

Радио-драма и одељењска приредба у разредној настави

Акредитовани програм стручног усавршавања

Радио-драма и одељењска приредба у разредној настави

Каталошки број 987

Област: Уметности

Компетенција: К3 – компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Приоритетна област: П3 Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
Циљ: Стицање знања из области драмских уметности у одељењској, школској приредби – раду на сценарију огледног – угледног часа.

Како осмислити иновативну приредбу од већ постојећих драмских текстова? Сазнајте на семинару! Ваше богато искуство биће оплемењено знањима из области редитељског поступка, што ће ваше приредбе учинити посебним, несвакидашњим и интересантнијим.
Слободном употребом аудио и видео технике, стварањем ритмова и укључивањем разноврсних музичких нумера, обогатите класичне најаве учесника програма и приредбе претворите у динамичне представе.

Реализатори семинара:

Дубравка Томић, доктор наука о драмским уметностима, ОШ „Лаза Костић”, Београд; Ана Маравић, професор разредне наставе, ОШ „Јован Дучић”, Београд; Бранислава Ђого, професор разредне наставе, ОШ „Јован Дучић”, Београд; Весна Миленковић, дипломирани музиколог, ОШ „Свети Сава”, Пожаревац

Више информација о овом семинару можете пронаћи на: