Из наше учионице

Стрип као подстицај у настави

Стрип је прича у сликама праћена дијалогом и објашњењима. У новије време сматра се „деветом уметношћу” као прелаз између сликарства и филма. Често га наставници користе у настави као средство за стицање знања. Савршенство у раду са децом представља наставник – цртач стрипа.

Миомир Дејановић црта стрипове, илустрације и примењује их као наставна средства. Добитник је признања за развој и популаризацију балканског стрипа 2017, 2018, 2019. и 2020. године. Проглашен је за једног од најбољих едукатора Србије. Носилац је титуле Најбољи наставник бивше Југославије. Уручено му је и специјално признање „Свети Сава”, за иновације у области образовања. Његова богата радна биографија налази се у „Лексикону стваралаца у предуниверзитетском образовању”. Својом свестраношћу и особеним приступом настави, учитељ Миомир Дејановић је привукао пажњу шире јавности, па су о његовом раду са ученицима писали многи листови који се баве васпитањем и образовањем, а о њему је снимљено и неколико телевизијских прилога. Представљен је на званичном сајту града Врања, у категорији „Најбоље из Врања” и на сајту председника Републике Србије, у категорији „Најбоље из Србије”.

Двадесетпетогодишњи рад учитеља са децом, створио је од њега човека који је спреман да се уздигне до нивоа детета и да са децом живи у истом свету. Воли да пише, да црта едукативне стрипове и илустрације, да израђује кратке образовне филмове, али и да та своја интересовања преноси на младе. Срећом, оно што је занимљиво њему, занимљиво је и ученицима. Посао учитеља је леп, јер децу покрећу много ведрије теме од оних којима се баве одрасли.

Своју опчињеност стрипом преноси на ђаке, враћајући се у своје детињство, када је је и заволео ову уметност. Познато је да деца имају јаку потребу да цртају и била би штета да се та жеља не искористи у савременој школи. Наставни планови и програми су зацртани, али начин на који се може приступити њиховом остварењу није. Стрип у настави личи на игру и забаву, а у ствари је врло ефикасно средство за повезивање знања и дугорочно памћење. Момир, са својим ђацима, стрипове израђује на часовима матерњег језика, ликовне културе, слободних активности и у оквиру стрип-радионица, и то на различите теме: екологија, дечја права, бајке, басне, граматички садржаји и сл. Саопштавање података на традиционалан начин ученицима је једнолично. Међутим, уколико те исте информације понудимо посредством стрипа, деца ће их много лакше усвојити и дуже задржати у памћењу. Стрип децу оплемењује на забаван начин, јер се кроз стрип ненаметљиво преносе драгоцене животне поруке.

Употреба стрипа и стриповног материјала у школском процесу подстиче и креативност код ђака. Они временом сами илуструју и цртају стрипове на основу онога што су прочитали. Тако обогаћују и освежавају наставу, јер израђују оригинална наставна средства која наставник ефикасно може користити у свом будућем раду.

Дечје и своје радове објединио је у збирци едукативних стрипова „Да ти нацртам” која може послужити као литература и наставно средство. У књизи се налазе и ученички стрипови који су освојили прва места на републичким и међународним ликовним конкурсима, а неки од њих су били изложени на 20. балканској смотри младих стрип-аутора, међу радовима аутора из целог света.

Стрип се може користити у свим предметима, а њиме се остварују образовни и васпитни утицаји на децу. Не захтева велика улагања, нити скупоцене техничке уређаје при интерпретацији, већ само добру вољу и таленат цртача. Таленат није пресудан, јер је могуће користити и туђа погодна остварења. Зато треба настојати да се стрип што пре извуче из сенке скупљих, али свакако не и моћнијих наставних средстава.


Миомир сматра да је највиши домет знања стваралаштво и зато своје ученике подстиче на стварање, мотивишући их личним примером. У раду је веома битан ментор који бодри ученика и јача му вољу да истраје и да се осамостали. Школе су пуне надарених ученика, само је потребно открити их и стрпљиво радити на неговању и брушењу њихових талената. Без креативних и свестраних учитеља нема свестраних и креативних ученика.

Бојана Тубић
Биљана Вуловић